Med fotfolk og fiskere ut i nasjonalparken

En tur på Femunden er også en spesiell naturopplevelse

Fjell-Ljom august, 2008.


I tillegg er det opplevelsen verdt å ta en rundtur med båten som var skip nr. fire ut fra Ørens Mek. Verksted i 1905. At dette er en attraktiv transport på Femunden viser belegget, spesielt på godværsdager. Men for de som har avsatt sine dager til fot- eller fisketurer er ikke været avgjørende. Disse drar når de har bestemt seg. At Femundsmarka besøkes av stadig flere, bekrefter både kaptein Odd Kjøsnes og fjelloppsynsmann Torfinn Slettvoll.

Tekst og foto: Hans B. Krogh


På turen med bussen fra Røros til Synnervika slår det oss at en tur med Femund II burde kunne selges som en pakketur i samarbeid med NSB og Gauldal Billag. At det selges en billett som inneholder togreise, bussturen og en rundtur med båten.
Dampskipsselskapet Fæmund ble stiftet i 1886, og året etter gikk de til anskaffelse av trebåten Fæmund. Etter den tid har det i sommermånedene vært kontinuerlig rutetrafikk på Femunden.
I 1904 besluttet selskapet å kjøpe ytterligere en båt, en dampdrevet jernbåt, 82 fot lang og som stakk seks fot dypt. Skipet ble fraktet i deler fra Ørens Mek, Verksted i Trondheim med jernbane til Røros, og videre fraktet med hest til Synnervika der båten ble klinket sammen. Denne båten fikk navnet Fæmund II. Som dampbåt ble den fyrt med ved, og i sesongen gikk det med vel 300 favner. I 1958 ble dampmaskinen byttet ut med en 160 hesters dieselmotor. –Denne er så driftssikker, at den tenner på første slag selv etter vinteropplaget, forteller kaptein Odd Kjøsnes.

Stor trafikk
Mandag tok vi en rundtur med båten, og allerede ut fra Synnervika var passasjerbelegget godt. Det var maksimalt med tillatte antall folk på akterdekket oppe, og fullt på dekken foran. På grunn av godværet var det få personer som oppholdt seg i salongen. Luka til lasterommet var full av baggasje. Store ryggsekker og fiskeutstyr. I luka til byssa var det nærmest kø under hele turen.
Ved første stopp, Røa, forsvant mange med tunge bører, og nye kom ombord. De som kom berettet ikke om de helt store fangstene, men var vel tilfreds med oppholdet.

Femundshytten
Når vi kommer til Femundshytten, forlater også en del passasjerer båten, noen for å tilbringe timene frem til retur på området for det gamle smelteverket, samt å benytte stedets serveringstilbud - og sikkert for å ta seg en tur for å beskue vedskjulet.
I år mottok Milda og Klas Femundshytten kulturprisen for 2007 av Engerdal kommune. I fjor mottok de også Kongens fortjenestemedalje i sølv som kulturformidlere.
I begrunnelsen for kulturprisen ligger at de har restaurert gamle bygninger, og tatt vare på gjenstander fra fortiden med smelteverket, og at de har formidlet dette videreformidlet historien med ydmykhet og respekt.
I disse dagene er Lars Monsen på Femundshytten i forbindelse med en ny bok om Femundsmarka, der Klas og Milda nok får sin fortjente plass.

Til Elgå
På turen videre til Elgå er vi innom Haugen, Jonasvolden og Revlingen. Passasjerer som forlater båten, og nye som kommer på er det på hvert sted.
“Vertinna” ombord som opplyser om neste stopp, er Ella Aasheim Kjøsnes. Denne oppgaven evner hun til fulle. Hun kommer fra byssa opp i styrhuset for å annonsere neste stopp. I byssa hjelper hun sin mor med salget av kaffe, vafler, brus og annen føde.
Kristin Aasheim forteller at det er toppsesongen som holder drifta av byssa i gang. Men i høysesongen og spesielt ved godvær er det ikke lange stundene hun kan forlate rommet. Roligste strekningen er normalt mellom Røa og Synnervika på returen.
Under forespørsel om hun benevner seg stuert, får vi til svar at «vaffelsteker»nok er den mest presise tittelen.
Vel fremme i Elgå forlater de fleste passasjerene båten, men brygga er fylt med nye passasjerer som skal være med båten nordover.

Mye reisende
Kaptein Odd Kjøsnes kan fortelle at sommeren har vært god hva antall passasjerer angår. Spesielt nevner han at de to–tre første ukene var gode uten at været tilsa et slikt belegg. Selv om været også store deler av juli var «lusig» resulterte ikke dette i dårlig passasjerstatistikk.
–Men det er helt klart at i godværsperioder øker antallet reisende, forteller Kjøsnes. Han har bare godord om passasjerene. –De er hyggelige, og utrolig mange kommer tilbake til båten med også andres sitt søppel fra marka, forteller han, og imponeres av en slik oppførsel. Odd Kjøsnes er overbevist om at det er de få som ødelegger for de mange hva søppel angår.
–Det er klart at vi i dag også må sette noen spor etter oss, og vi sliter da ikke ned marka ved å benytte den, mener han.
Kjøsnes ønsker å fremheve tirsdags- og søndagsturene, der de har forlenget liggetid i Elgå. Denne er populær for rundreisende. Men den siste muligheten til en slik tur er søndag førstkommende.
For spesielt interesserte kan nevnes at høstruta starter 18. august, og at siste rutetur med Fæmund II i år er søndag 14. september.

Fjelloppsynet
På turen fra Elgå til Haugen møter vi fjelloppsynsmann Torfinn Slettvoll fra Elgå. Han er redd for at Femundsmarka skal urbaniseres.
–Det er utrolig mye folk i marka nå, bare i løpet av kort tid møtte jeg hele 44 personer bare i nedre enden av nedre Roasten. Han påstår at noen av disse ikke har fått med seg det grunnleggende, at de mangler ydmykelsen overfor naturen, og at de tror alt er mulig å brenne opp. Dette medfører at det ligger igjen smeltede aluminiumsbokser, aluminiumsfolie og smeltet plast på bålplassene.
–Jeg fylte fire bæreposer med søppel ved nedre Roasten en dag, og bare tre dager etterpå var det igjen å ta med seg fire nye poser ned, forteller Slettvoll.
Han forundres også over at de ikke leser informasjonen om nasjonalparkene før de går inn. –Mange oppfører seg som Monsen og benytter en hel vinterforsyning med ved bare for å koke en kopp kaffe, sier han, og forteller at bare i løpet av to dager var det hogd 14 trær bare ved nedre Røa.
I forrige uke fikk han også stoppet fire karer som forlot et brennende bål ved Roasten. Og i den kraftige vinden som da var, kunne dette gått riktig galt.
Men også fjelloppsynsmannen Torfinn Slettvoll roser mange som kommer tilbake år etter år, og er blitt glad i marka og bruker den med fornuft.
–Men før eller siden må vi nok redusere antallet teltplasser for i det hele tatt å kunne ta vare på området, mener han.Fjell-Ljom August, 2008.

© COPYRIGHT 2008 - Fjell-Ljom


Fjell-Ljom Fjell-Ljom

Tilbake Neste artikel